VMK:s styrelse 2016
Ordförande: Svante Holm tel 0730-511 594
Vice Ordförande: Mattias Lindberg tel 0702-176 156
Kassör: Fredrik Janson tel 0708-223 446
Sekreterare: Per-Anders Andersson tel 0705-255 665
Miljöansvarig: Patrik Werner tel 0727-224 085
Materialförvaltare: Håkan Skött  
(Naturligtvis kan du skicka epost till styrelsemedlemmarna, det är bara att klicka på de blåmarkerade namnen ovan.)
     
 
 
 
 
     
 
     
 
@ E-post VMK
Telefon: 0706 - 46 09 10 (kvällstid)